پرچم

علت انتخاب رنگ و طرح پرچم هر کشور چیست؟

/%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

«مکتب کنش متقابل نمادی» با رویکرد تجزیه و تحلیل نماد  پرچم نوشته فرشاد نجفی‌اسداللهی از سوی انتشارات فرهیختگان دانشگاه وارد بازار کتاب شد.


پرچم یک نماد و نشانه

/post-6

استفاده از پرچم به عنوان یک نماد یا نشانه امری است که در سرتاسر جهان صورت پذیرفته است. از این رو شناختن آن به  عنوان یک موضوع علمی کاری لازم و ضروری است چرا که این نماد متعلق به یک  فرهنگ خاص نیست.