مکتب کارکردگرایی و نو کارکردگرایی

مکتب کارکردگرایی و نو کارکردگرایی - بخش 1 توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-25

در این ویدیو با مکتب کارکردگرایی و نو کارکردگرایی آشنا می شویم.