مکتب پوزتویسم

مکتب پوزتویسم توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-14

در این ویدیو با کلیات مکتب پوزتویسم آشنا می شویم.