ساختار و پسا ساختار گرایی

ساختار و پسا ساختار گرایی - توسط دکتر فرشاد نجفی اسدالهی مدیریت ایران اسکرین

/post-31

در این ویدیو با ساختار گرایی و پسا ساختار گرایی آشنا می شویم.