استفاده از پرچم به عنوان یک نماد یا نشانه امری است که در سرتاسر جهان صورت پذیرفته است. از این رو شناختن آن به عنوان یک موضوع علمی کاری لازم و ضروری است چرا که این نماد متعلق به یک فرهنگ خاص نیست. به عبارت دیگر من معتقد هستم یکی از قویترین زبان های مشترک در بین افراد ساکن در کره زمین با هر زبان و فرهنگ و اعتقادی پرچم می باشد. استفاده از آ« از اعماق تاریخ تا به امروز مشاهدع شده و امری مقدس برای همه جوامع محسوب می شود.

در دنیای امروز دیگر فضایی روی کره زمین نیست که در قلمرو کشور و حکومتی خاص نباشد. تمام قلمرو ها با علامتی خاص به نام پرچم مشخص شده و نشان حاکمیت می باشد. از این رو پرچم هر سرزمینی برای افراد آ« سرزمین مقدس است . اما جا دارد با مثالی علت تقدس آ« را بیشتر بیان کنیم.

علت مقدس بودن پرچم :

امروزه ادیان آسمانی و زمینی در جهان بیشترین طرفداران را داشته و افرادی که به این ادیان  و خدا هیچ اعتقادی نداشته باشند کم هستند. تمام این مذاهب دارای  نوشته ها و آیین هایی هستند که معمولا در قالب کتاب گرد آوری شده است. معروف ترین آن ها قرآن - انجیل - تورات - زبور - اوستا و ... می باشد که برای پیروانشان مقدس می باشد. اما این کتب با همان حروف و کلامی نوشته شده است که با آن تکلم هم می کنند ولی آن کلامم جنبه ای از تقدس ندارد. نتیجه  این که گرد آمدن این حروف و کلام در قالب کتاب مقدس باعث مقدس شدن این حروف و کلام می گردد زیرا این کلام بیان کننده امری مقدس است که از سوی خدا و پیامبران برای پیروان فرستاده شده است. در نتیجه معنی نهفته در کلام تقدس متن را به همراه می آورد .

با این مقایسه نشان می دهد که علت تقدس پرچم معنایی است که در آن نهفته است. پرچم به نشانه فرهنگ یک سرزمین می باشد. این فرهنگ در ابعاد مادی و معنوی می باشد از این رو باید پرچم را شناخت و معانی آن را آموخت. پرچم هم مانند کلام و ادبیات است که با نگاه کردن به آن نمی توان معنی آن را دریافت. اگر به فردی معانی یک کلمه در هر زبانی آموخته نشود با نگاه کردن به کلمات نمی تواند معانی و دلالت آن ها را دریافت کند. ار این رو پرچم باید نماینده و نشان امری مقدیس برای جامعه خود باشد تا به امری مقدس تبدیل شود. از این رو در پرچم شناسی را باید از جامعه شناسی شروع کرد و عوامل سیاسی و فرهنگی موثر بر ساختار جامعه را دقیق مورد بررسی قرار داد.  

در این نوشتار نویسنده سعی دارد با بررسی تاریخی و واکاوی آن در سیر تاریخی جوامع علل شکل گیری پرچم های مختلف را مورد بررسی قرار دهد.