جهت دانلود فایل کورل طرح بر روی لینک زیر کلیک نمایید

شاروالی - وزارت صحت - حزب حرکت اسلامی افغانستان - بنیاد کرامت.rar