جهت دانلود فایل کورل طرح بر روی لینک زیر کلیک نمایید

توربین ماشین خاورمیانه - شرکت نجفی.rar