جهت دانلود فایل کورل طرح بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

رمی فارسی.rar

رمی انگلیسی.rar