انواع پرچم های ریسه ای

ریسه ایران در اندازه 30*20 ، پارچه ساتن و چاپ دیسپرس ، 50 عددی در طول 50 متر ، هر متر 4500 تومان

ریسه ایران در اندازه 40*30 ، پارچه ساتن و چاپ دیسپرس ، 50 عددی در طول 50 متر ، هر متر 6500 تومان


ریسه الوان U شکل ساتن، برش لیزر، 70 عدد در هر 50 متر ، متری 3500 تومان

ریسه مشکی U شکل ساتن، برش لیزر، 70 عدد در هر 50 متر ، متری 3500 تومان

ریسه نشان الله و مبارک باد در اندازه 40*30، چاپ دیسپرس، 50 عددی در طول 50 متر، متری 3000 تومان

تلفن :90-77513581-021

09121972327

09123019271