پرچم های ایران اهتزاز ، ساتن اس 600 (ساتن 6) کیلویی - چاپ دیسپرس

ایران اسکرین تولید کننده انواع پرچم های اهتزاز ایران


پرچم ایران اهتزاز 120*70 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 20.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 150*90 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 30.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 170*100 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 37.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 210*120 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 52.000 تومان
پرچم ایران اهتزاز 245*140 ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 67.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 200*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 40.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 300*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 60.000 تومانپرچم ایران اهتزاز 400*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 79.000 تومان
پرچم ایران اهتزاز 500*100 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 98.000 تومانپرچم ایران اهتزاز400*150 عمودی ، ساتن اس 600 ، 6 کیلویی ، چاپ دیسپرس قابل شستشو ، قیمت تک فروشی 86.000 تومان

جهت دانلود کاتالوگ ایران اهتزاز بزرگ اینجا کلیک نمایید