درباره ما


ایران اسکرین

تاسیس 1342

اولین تولید کننده پرچم یک

تکه چاپی در خاور میانه