به گزارش خبرنگار ایلنا، «مکتب کنش متقابل نمادی» با رویکرد تجزیه و تحلیل نماد پرچم نوشته فرشاد نجفی‌اسداللهی از سوی انتشارات فرهیختگان دانشگاه وارد بازار کتاب شد.

«علت انتخاب رنگ‌ها و طرح‌ها برای پرچم هر کشور چیست؟»  این پرسش، سرآغاز پژوهشی است که فرشاد نجفی‌اسداللهی در این کتاب در پیش  گرفته است؛ تا این رنگ و طرح را در بستر تاریخ، فرهنگ، سنت، مذهب و سرزمینی  که پرچم به آنجا تعلق دارد، بررسی کند.

فرشاد نجفی‌اسداللهی فرزند بنیان‌گذار موسسه «ایران اسکرین» نخستین تولیدکننده پرچم در ایران در سال ۱۳۴۲ است.

به اعتقاد او، هر پرچم دارای یک ظاهر و یک باطن است؛ ظاهر پرچم که شامل  پارچه، رنگ‌ها، طرح، دوخت، ریشه و سایر متعلقات است، نمادی از باطنی است که  قابل مشاهده نیست و باید آن را کسف کرد. معمولا باطن پرچم‌ها برگرفته از  یک امر مقدسی است که برای مردم یک سرزمین به عنوان امر حقیقی تلقی شده و  افرادی که آن پرچم را استفاده می‌کنند به دنبال به واقعیت درآوردن امر  حقیقی مقدس مورد تاییدشان هستند، در نتیجه می‌توان این‌گونه بیان کرد که  امر واقعی برگرفته از حقیقت باور شده پارچه‌ای است که آن را پرچم می‌نامیم و  حقیقت باور شده غیر قابل مشاهده که پرچم نماد آن است، موضوع شناخت ما در  پرچم‌شناسی است.

نجفی‌اسداللهی در مقدمه این کتاب یادآور می‌شود:

«از آن جایی که پرچم‌ها در طول تاریخ مورد استفاده مستمر بوده‌اند، برای  بررسی آنها می‌بایست تاریخ را مورد مطالعه قرار داد. از سوی دیگر تغییرات  اجتماعی در بستر تاریخی با تغییر در فلسفه حاکم در هر دوره‌ای ارتباط  مستقیم دارد. جنبه دیگر که دارای اهمیت بسیار بالایی است، تاریخ مذاهب در  سراسر جهان است که مستقیما تاثیر بر فرهنگ و فرهنگ‌پذیری هر جامعه‌ای  گذاشته. فرهنگ‌پذیری که متاثر از پذیرش مذهب بوده است، نمادی را به وجود  می‌آورد که ترکیبی از فرهنگ یک سرزمین و دین مورد پذیرش را می‌توان در آن  یافت. از این رو می‌توان در باطن هر پرچم نشانه‌هایی از تغییرات اجتماعی در  بستر تاریخ را مورد بررسی قرار داد که از برآیند اثرات سنت‌ها، مذهب،  جغرافیا و باورهای مسلط، نماد آن پرچم را شکل می‌دهد.

در این کتاب من سعی کرده‌ام مکتب کنش متقابل نمادین را تشریح کنم. فهم  این مکتب هم برای زندگی روزمره و روابط انسانی مفید خواهد بود و از سوی  دیگر آن را در جهت تفسیر پرچم به کار برده‌ام. هر چند انتقاداتی هم به این  مکتب دارم که در کتاب دیگری به شرح آن خواهم پرداخت امیدوارم این تحقیق  مورد قبول واقع شده و به عنوان یک پزشک اجتماعی بتوانم نسخه‌ای مفید را  تقدیم دارم.»

«مکتب کنش متقابل نمادی» در سه فصل «تعاریف»، «تحلیل نماد پرچم با تاکید  بر اصول مکتب کنش متقابل نمادی» و «تفکر و کنش متقابل» و در ۴۵۹ صفحه  منتشر شده و با قیمت ۱۲۸ هزار تومان در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.